image

ActueelFrequently Asked Questions

Wat is het Reiss Profile®?

Het Reiss Profile® is een nieuwe, op de persoonlijkheid georiënteerde stroming in de wetenschap die zich met motivatieonderzoek bezighoudt. Het Reiss Profile® is genoemd naar Prof. Dr. Steven Reiss, tijdens zijn leven professor in de Psychologie en Psychiatrie aan de Ohio State University (USA) die het Reiss Profile® heeft ontwikkeld en verspreid. Steven Reiss overleed in oktober 2016 op 69-jarige leeftijd.

Het Reiss Profile® verklaart de fundamentele waarden, doelen en motieven van de menselijke persoonlijkheid. Op basis van 16 levensmotieven wordt zichtbaar gemaakt welke structurele individuele aspecten van het handelen van een individu van binnen uit worden bepaald en gestuurd. Ieder mens heeft altijd die 16 levensmotieven als onderdeel van zijn persoonlijkheid. De individualiteit bestaat uit de verschillende waarden van de motieven. Zo zijn er meer dan 6.000.000.000 combinatie mogelijkheden en dus verschillende persoonlijkheid profielen mogelijk. Het, op deze wijze, meten en zichtbaar maken van ieders individualiteit gaat steeds boven het werken met veralgemeende typologieën.

Welke nieuwe inzichten brengt het Reiss Profile®?

Het Reiss Profile® onderzoekt de individuele motief- en stimulans structuur van een mens en maakt deze zichtbaar. Iedereen krijgt persoonlijk inzicht in wat voor hem in het leven daadwerkelijk belangrijk is, wat hij werkelijk wil en hoe zijn prestatie plafond eruit ziet. Deze inzichten zijn de basis voor de zelfacceptatie van ieder individu en vormen de basis voor respect en tolerantie tegenover andere mensen.

Het inzicht in de eigen persoonlijkheid is van onmisbaar belang voor alle beslissingen met betrekking tot duurzame prestatie en geluk. Langere termijn presteren is alleen mogelijk binnen de kaders die door de individuele persoonlijkheid gesteld zijn. Hoe groter de overeenstemming tussen de feitelijke levensomstandigheden en deze persoonlijkheid hoe makkelijker het is om een hoog prestatieniveau te bereiken en te houden.

Wat maakt het Reiss Profile® uniek?

De meeste tests houden zich hoofdzakelijk bezig met denkstijlen en gedragsanalyses. Het Reiss Profile® echter legt de oorzaken voor menselijk handelen vast en is daarmee een nieuw en door zijn precisie uniek diagnose instrument voor motivatie op het gebied van persoonlijkheid.

Het onderzoek van Professor Steven Reiss is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie die haar fundamenten vindt bij Gordon Allport en Abraham Maslow. Reiss heeft deze geïntegreerd en verder ontwikkeld. Maslow ging in zijn studie uit van zijn persoonlijke ervaringen en van de biografieën van belangrijke persoonlijkheden. Reiss volgt een consequente empirische weg in zijn aanpak en ontwikkelde op basis van wereldwijde studies met meer dan 10.000 geïnterviewden deze op dit moment best wetenschappelijk gevalideerde methode om individueel menselijke waarden, doelen en motieven zichtbaar te maken.

In plaats van een volgende typologie van de mens uit te werken zet het Reiss Profile® de individualiteit van ieder mens op de voorgrond. Dat maakt het Reiss Profile® uniek.

Aanpak en procesgang van een Reiss Profile® onderzoek?

Het Reiss Profile® laat zich eenvoudig samenstellen en is makkelijk te begrijpen: 128 vragen worden door de deelnemer via het online Reiss Profile® formulier of via een papieren formulier beoordeeld. Dit invullen duurt ongeveer 15-20 minuten. De resultaten worden met behulp van de computers van Reiss Profile® samengesteld en geanonimiseerd. Deze worden vervolgens door een gecertificeerde Reiss Profile® Master persoonlijk besproken en geanalyseerd. Centraal hierbij staat het unieke en individuele motiefprofiel dat samengevat in een rapportage en met uitgebreide individuele uitleg wordt aangereikt.

Aanvullend biedt Reiss Profile® Benelux en Reiss Profile® Nederland hierop voortbouwende diensten zoals advisering, coaching of teambuildingactiviteiten aan.

Waarvoor zijn persoonlijkheidstests te gebruiken?

Het doel van persoonlijkheidtests is primair om fundamentele dimensies zichtbaar te maken waarin mensen zich van elkaar onderscheiden. Daarin speelt ook de wens om de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid te reduceren een rol. Meestal wordt ervoor gekozen om het resultaat te presenteren in fundamentele typologieën.

Het Reiss Profile® echter stelt de mens in zijn individuele persoonlijkheid voorop en probeert op basis van het individu een aantoonbare reductie van de complexiteit te bereiken.

Het schier onoverzichtelijke palet van testen gaat van "10-vragen-en-wij-zeggen-u-wie-u-bent"-psychotesten, zonder welke tegenwoordig bijna geen tijdschrift meer wordt uitgebracht, tot wetenschappelijke verdiepte analyses die in psychologische advisering, bij wetenschappelijk onderzoek, bij therapie en in economie ingezet worden.

Echter, net zoals in het onderzoek naar intelligentie de IQ-test de menselijke intelligentie niet echt kan meten en zichtbaar maken, bestaat er ook geen persoonlijkheidsonderzoek dat het wezen van de mens exact of absoluut kan bevatten. Alle testen hebben, afhankelijk van de theoretische basis of methodische ontwikkeling hun sterke en zwakke punten. Ze zijn, afhankelijk van de vraagstelling of doelstelling een nuttig gereedschap.

Hoezo juist deze 16 levensmotieven?

Op basis van meer dan 10.000 open en anonieme interviews is het prof. Steven Reiss en zijn team van wetenschappers gelukt om, over alle culturele grenzen heen de 16 levensmotieven ("basic desires") empirisch vast te stellen. Daarvoor onderzocht deze US-psycholoog meer dan 400 verschillende doelen die met de 16 elementaire levensmotieven verbonden konden worden. Deze 16 motieven werden met duizenden deelnemers in de USA, Canada en Japan op volledigheid en cultuur onafhankelijkheid onderzocht.

Prof. Dr. Steven Reiss was professor in de Psychologie en Psychiatrie aan de Ohio State University (USA) en directeur aan het Nisonger Center for Mental Retardation. Volgens de Social Science Citation Index behoorde hij wereldwijd tot de leidende Ppychologieprofessoren. Hij heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties uitgegeven en is schrijver en uitgever van meerdere boeken. Begin 2008 is zijn nieuwste werk: "The Normal Personality: A Way of Thinking About People" verschenen.

Heeft u verdere vragen met betrekking tot het Reiss Profile®? Neemt u dan met ons contact op.

Waarvoor wordt het Reiss Profile® gebruikt?

Het Reiss Profile® wordt overal ingezet waar het erom gaat de menselijke prestatiemogelijkheden te meten en/of te optimaliseren. Daarbij geldt als basisregel: Mensen die hun individuele motieven kennen en benutten kunnen duurzaam en op lange termijn prestaties leveren en gelukkig blijven. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de inzet van het Reiss Profile® in:

  • Human Resources Management
  • Leiding in Onderneming en van medewerkers
  • Coaching, advisering en training
  • Life balancing
  • topsport

Daarnaast wordt het Reiss Profile® toegepast in psychologische advisering, bedrijfsvoering, marketing en communicatie. Andere toepassingsgebieden worden ontwikkeld.

Welke marktpenetratie heeft het Reiss Profile®?

Het Reiss Profile® wordt in de USA en in Canada vanaf mei 2001 in klinische en bedrijfsvoering omgevingen toegepast. Het wordt aan meerdere Amerikaanse Universiteiten - waaronder de gerenommeerde Harvard University - verder onderzocht en in de praktijk uitgetest.

Om het Reiss Profile® op de markt te brengen, richtte Steven Reiss met zijn vrouw Maggi de IDS Publishing Corporation op. Sinds zijn dood in oktober 2016 zet Maggi Reiss het bedrijf voort.

Vanaf 2003 wordt het Reiss Profile® in Europa professioneel ingezet. Begin 2007 is Reiss Profile® Europe B.V. de vertegenwoordiger voor het Reiss Profile® in heel Europa als partner van Steven Reiss gestart. Gelijktijdig is Reiss Profile® Benelux en Reiss Profile® Nederland gestart voor de Nederlandstalige markt. 

Bestaan er ideaal profielen voor bepaalde beroepen?

Voor beroepen en functies in bedrijven kunnen voorkeursprofielen op basis van motivatie worden opgesteld die het professionele succes bevorderen. De vraag naar de ideale motiefstructuur is echter onzin. Het gaat er veel meer om de eigen motiefgestuurde sterke en zwakke punten te kennen en er in harmonie mee om te gaan.

Principieel geldt: hoe beter het persoonlijke motief profiel bij de motiefgestuurde uitdagingen van een beroep passen hoe waarschijnlijker het is dat - mits de noodzakelijke competenties aanwezig zijn - het beroep succesvol wordt ingevuld.

Zijn werkelijk alle levensmotieven afgedekt?

Alle levensmotieven zijn tot nu toe in hun weergave volledig onderscheidend en hebben geen significante correlatie. Indien zich dit in de toekomst anders zou manifesteren dan zou dit ertoe leiden dat levensmotieven tot één worden samengevoegd. Zou het voorkomen dat bij een levensmotief bovengemiddeld veel variaties zouden voorkomen dan zal dit ertoe leiden dat een nieuwe levensmotief ontstaat.

Beide tendensen zijn tot heden niet opgetreden. De empirische onderzoeken lopen permanent verder - iedere Reiss Profile® Test draagt hier, in anonieme vorm, aan bij.

Het is niet uit te sluiten dat het aantal door Steven Reiss ontwikkelde levensmotieven nog zal veranderen.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu